Działanie 8.10 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 czerwca 2019

11 lipca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19

Ogłoszenie o konkursie nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/dzialanie-8-10-ogloszenie-naboru-w-trybie-konkursowym/

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do  5 lipca 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.