Działanie 8.1 -Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 października 2019

18 października 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19

Ogłoszenie o konkursie nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:

http://-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/81-upowszechnienie-edukacji-przedszkolnej-2#overlay-context=users/iholicka

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do  14 października 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.