Działanie 7.6 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Szczecinie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 marca 2019

Dnia 12 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (typ 1) RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19

Ogłoszenie nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-07-06-00-ip-02-32-k4719/

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.