Działanie 7.6 (typ 1,2) – Zaproszenie na spotkania informacyjne online – kolejna edycja

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 października 2021

W związku z dużym zainteresowaniem naborem wniosków w ramach konkursów nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 i RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 z Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na ponowne spotkanie dotyczące regulaminów konkursów.

Spotkanie odbędzie się 28 października 2021 r. w formie wideokonferencji na żywo, o 10:30 na platformie Zoom (www.zoom.us). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny tutaj, do 27 października 2021, do 14:30

Na podany podczas rejestracji adres e-mail, w dniu spotkania zostanie wysłany do Państwa „Meeting ID” (unikatowy numer spotkania) oraz hasło, dzięki którym dołączą Państwo do wideokonferencji.

W celu prawidłowego odbioru spotkania prosimy także o wybór jednej z poniższych opcji*, zależnie od tego, z jakiego urządzenia będziemy korzystać:

a) instalację aplikacji Zoom na smartfonie (https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pl)

lub

b) instalację aplikacji Zoom na komputerze (https://zoom.us/download#client_4meeting)

*Nie zalecamy dołączania do spotkania bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, gdyż często mają one zablokowany dostęp do kamery i mikrofonu w komputerze, co może uniemożliwić wzajemną komunikację.

Ogłoszenia o naborze dostępne tutaj i tutaj.

Zapraszamy!

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail efs@wup.pl .