Działanie 7.6 ( typ 2 ) – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 października 2018

Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18

Dnia 6 listopada 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014-2020 (Typ 2) Konkurs nr:RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do dn. 2 listopada 2018 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.