Działanie 7.3 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 maja 2019

Dnia 4 Lipca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej RPO WZ 2014–2020

– Konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19

 Ogłoszenie nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:http://rpo.wup.pl/dzialanie-7-3-nabor-wnioskow-w-trybie-konkursowym/

Zgłoszenie na spotkanie można przesyłać do 1 lipca 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.