Działanie 7.2 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Koszalinie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 23 maja 2019

Dnia 06 czerwca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2  Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej RPO WZ 2014–2020 – Konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19

 Ogłoszenie nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-07-02-00-ip-02-32-k5019/

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 31 maja 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.