Działanie 7.2 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 lutego 2020

26 lutego 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20

Ogłoszenie o konkursie nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:http://rpo.wup.pl/dzialanie-7-2-ogloszenie-naboru-w-trybie-konkursowym/

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 21 lutego 2020 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.