Działanie 7.2 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 grudnia 2017

Dnia 9 stycznia 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej RPO WZ 2014-2020, Konkurs nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18.
Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do dn. 8 stycznia 2018 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.