Działanie 7.2 Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 sierpnia 2016

Dnia 7 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz dnia 9 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej RPO WZ 2014-2020

– Konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16.

Zgłoszenia na spotkania należy przesyłać do dn. 2 września 2016 r. do godz. 12:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Formularz zgłoszeniowy