Działanie 7.1 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 grudnia 2016

Dnia 19 grudnia 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz dnia 21 grudnia 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej,zawodowej RPO WZ 2014-2020
– Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16.
W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione kryteria obowiązujące w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.
Ponadto zostaną przedstawione najczęściej popełniane  błędy merytoryczne na podstawie analizy rozstrzygnięć poprzednich konkursów.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 15 grudnia 2016 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.
W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Formularz zgłoszeniowy