Działanie 7.1 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: admin | 22 lutego 2016

Dnia 19 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej,zawodowej RPO WZ 2014-2020

– Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 17 lutego 2016 r. do godz. 12:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

Formularz Zgłoszeniowy 7.1(2)
Formularz Zgłoszeniowy 7.1(2)
Formularz_zgloszeniowy_7.12_2.docx
62,5 KiB
224 Downloads
Szczegóły