Działanie 6.6 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 lipca 2019

Dnia 7 sierpnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19

Ogłoszenie nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-06-06-00-ip-02-32-k5319/

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 5 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.