Działanie 6.6 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 9 maja 2018

Dnia 24 maja 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do dn. 17 maja 2018 r. do godz. 15:00, na adres: pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.