Działanie 6.1 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 kwietnia 2019

Dnia 24 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19

Ogłoszenie o konkursie nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-06-01-00-ip-02-32-k4919/

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.