Działanie 6.1 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 września 2016

Dnia 14 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
dnia 19 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020
– Konkurs nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16.
Zgłoszenia na spotkania należy przesyłać do dn. 9 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!
Formularz-zgłoszeniowy
Formularz-zgłoszeniowy
Formularz-zgloszeniowy-6.1_2.docx
Version: 6.1
60,5 KiB
267 Downloads
Szczegóły