Działanie 6.5 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Daniel Sawicki | 21 lipca 2017

Dnia 4 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych RPO WZ 2014-2020.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 31 lipca 2017 r. do godz. 12:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.
Pobierz plik:
Formularz zgłoszeniowy