RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 lutego 2023

Oś, Działanie, Poddziałanie:  Oś prioretytowa VII, Działanie 7.7
Alokacja na rok 2023:  17 500 000,00  zł.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Zbiorcza lista zawartych umów – stan na dzień 31.05.2023 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Wezwanie (wersja 1.1), Tabela rejestr zmian, Załączniki

Wezwanie do naboru, tabela , załączniki, harmonogram