RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 kwietnia 2020

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6
Alokacja
14 667 405,45  zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Zbiorcza lista zawartych umów - stan na dzień 28.02.2021 r.
Zbiorcza lista zawartych umów - stan na dzień 28.02.2021 r.
7.6-K64-20-Zbiorcze-zestawienie-um.-28.02.2021.pdf
127,0 KiB
87 Downloads
Szczegóły
Zbiorcz lista zawartych umów - stan na dzień 31.12.2020 r.
Zbiorcz lista zawartych umów - stan na dzień 31.12.2020 r.
7.6-K64-20-Zbiorcze-zestawienie-umow-31.12.2020.pdf
123,3 KiB
118 Downloads
Szczegóły
Zbiorcza lista zawartych umów - stan na dzień 30.11.2020 r.
Zbiorcza lista zawartych umów - stan na dzień 30.11.2020 r.
7.6-K64-20-Zbiorcze-zestawienie-umow-30.11.2020.pdf
138,7 KiB
126 Downloads
Szczegóły
Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania
276,4 KiB
62 Downloads
Szczegóły
Skład KOP
Skład KOP
sklad-KOP-.pdf
291,8 KiB
229 Downloads
Szczegóły
Lista rankingowa
Lista rankingowa
LR-7.6-K64-na-www-bez-bp25092020.zip
275,8 KiB
141 Downloads
Szczegóły
Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny
Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny
Lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-II-fazy-oceny.zip
334,3 KiB
96 Downloads
Szczegóły
Zaktualizowany harmonogram oceny
Zaktualizowany harmonogram oceny
harmonogram_oceny_wnioskow_OzN_7_6_akt_20200821.zip
414,9 KiB
71 Downloads
Szczegóły
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
lista_wnd_po_oc_form_7_6__k64_20200626.zip
213,6 KiB
89 Downloads
Szczegóły
Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19
130,0 KiB
29 Downloads
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
2020-05-22-Dzialanie-7.6-spotkanie-informacyjne.pptx
3,5 MiB
179 Downloads
Szczegóły
Aktualizacja regulaminu konkursu wersja 1.2, lista sprawdzająca, tabela zmian
Aktualizacja regulaminu konkursu wersja 1.2, lista sprawdzająca, tabela zmian
aktualizacja-regulaminu-lspr-tabela-zmian-19052020.zip
2,5 MiB
71 Downloads
Szczegóły
Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy
Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy
Aktualizacja-listy-sprawdzajacej.7z
482,0 KiB
156 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Regulamin-konkursu-wersja-1.1.7z
Version: 1.1
1,9 MiB
214 Downloads
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
Tabela-rejestr-zmian.7z
217,3 KiB
133 Downloads
Szczegóły
Komunikat dla projektodawców w zakresie ubiegania się o środki w ramach naboru
143,7 KiB
187 Downloads
Szczegóły
Ogłoszenie konkursu, regulamin, załączniki, harmonogram
Ogłoszenie konkursu, regulamin, załączniki, harmonogram
rk-k64-zalaczniki-harmonogram-ogloszenie-konkursu-01042020.zip
14,1 MiB
242 Downloads
Szczegóły