RPZP.07.05.00-IP.02-32-P02/16

Dodano przez: admin | 19 lutego 2016

Oś, Działanie, Poddziałanie:  Oś Priorytetowa VII ,Działanie 7.5
Alokacja na rok 2016: 1 224  000,00 zł
Lista podpisanych umów w ramach Działania 7.5 RPO WZ 2014-2020
Lista podpisanych umów w ramach Działania 7.5 RPO WZ 2014-2020
Lista-podpisanych-umow-w-ramach-Dzialania-7.5-RPO-WZ-2014-2020.pdf
41,6 KiB
100 Downloads
Szczegóły
Wzory umów  zaktualizowane na dzień 12.07.2016 r.
9,5 MiB
90 Downloads
Szczegóły
Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.5 RPO WZ 2014-2020
119,1 KiB
206 Downloads
Szczegóły
Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.5 RPO WZ 2014-2020
Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.5 RPO WZ 2014-2020
Lista_projektow_pozakonkursowych_ktore_zostaly_wybrane_do_dof._2016_06_23_2.pdf
143,9 KiB
138 Downloads
Szczegóły
Komunikat
Komunikat
informacja_dot._aktualizacji_wskaznikow_dla_Dzialani_7.5_4.03.16_2.pdf
Version: 4.03.16
353,3 KiB
187 Downloads
Szczegóły
Załączniki do wezwania
Załączniki do wezwania
zalaczniki_do_wezwania.zip
5,1 MiB
195 Downloads
Szczegóły
Wezwanie do złożenia wniosku
Wezwanie do złożenia wniosku
Wezwanie_do_zlozenia_wniosku_o_dofinasowanie_ROPS_19.02.2016.pdf
531,9 KiB
284 Downloads
Szczegóły
Ogłoszenie o naborze 7.5
Ogłoszenie o naborze 7.5
OGLOSZENIE_7.5_19.02.2016_r..docx
2,0 MiB
422 Downloads
Szczegóły