RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 czerwca 2018

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1
Alokacja
33 128 560,00  zł

FAQ – Najczęściej pojawiające się pytania

Lista zawartych umów - stan na dzień 30.04.2019 r.
Lista zawartych umów - stan na dzień 30.04.2019 r.
Lista_um.dla_pr.pozak_._30.04.2019-r..pdf
152,2 KiB
185 Downloads
Szczegóły
Lista umów dla projektów pozakonkursowych
Lista umów dla projektów pozakonkursowych
Lista_um.dla_pr.pozak_.-z-dnia-29.03.2019.pdf
149,7 KiB
128 Downloads
Szczegóły
Całkowita lista projektów wybranych do dofinansowania
Całkowita lista projektów wybranych do dofinansowania
Calkowita-Lista_pr.pozakon._wybrane_do_dof_20190218.pdf
102,5 KiB
222 Downloads
Szczegóły
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista_pr.pozakon._wybrane_do_dof_20190218-Lista-4.pdf
96,2 KiB
129 Downloads
Szczegóły
Zbiorcza lista zawartych umów - stan na 31.01.2019
Zbiorcza lista zawartych umów - stan na 31.01.2019
Lista_um.dla_pr.pozak_.-z-dnia-31.01.2019.pdf
145,8 KiB
144 Downloads
Szczegóły
Lista projektów wybranych do dofinansowania - stan na 20.12.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania - stan na 20.12.2018
Lista_pr.pozakon._wybrane_do_dof_20181220.pdf
154,5 KiB
176 Downloads
Szczegóły
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania - stan na dzień 18.12.2018 r.
114,4 KiB
128 Downloads
Szczegóły
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania - stan na dzień 27.11.2018 r.
121,3 KiB
156 Downloads
Szczegóły
Aktualizacja regulaminu naboru wersja 1.2
Aktualizacja regulaminu naboru wersja 1.2
RN_OPS_PCPR_1_2_bezrej_2018117.pdf
1,3 MiB
146 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1, załączniki
Regulamin konkursu wersja 1.1, załączniki
Regulamin-konkursu-wersja-1.1-zalaczniki.zip
Version: 1.1
9,6 MiB
22 Downloads
Szczegóły
Komunikat dotyczący ponownego wezwania do naboru OPS i PCPR
Komunikat dotyczący ponownego wezwania do naboru OPS i PCPR
informacja-na-strone_P01_20181012.doc
315,5 KiB
111 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu konkursu - stan na dzień 02.07.2018 r.
6,8 MiB
34 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu, załączniki
Regulamin konkursu, załączniki
Regulamin-konkursu-zalaczniki.zip
6,1 MiB
54 Downloads
Szczegóły