RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 marca 2022

 

Oś, Działanie: Oś prioretytowa VI, Działanie 6.8
Alokacja: 13 652 534,50 zł

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Informacja o pomocy de minimis w ramach naboru nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22

Lista zawartych umów (V runda) – stan na dzień 31.05.2023 r.

Lista zawartych umów (IV runda) – stan na dzień 31.05.2023 r.

Lista zawartych umów (IV runda) – stan na dzień 28.04.2023 r.

Aktualizacja listy projektów po procedurze odwoławczej IV runda

Lista członków KOP V runda

Lista projektów  wybranych do dofinansowania V runda

Lista zawartych umów  (IVrunda) – stan na dzień 31.03.2023 r.

Lista zawartych umów  (III runda) – stan na dzień 31.03.2023 r.

Lista zawartych umów (III runda) – stan na dzień 28.02.2023 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy

Lista członków KOP w ramach IV rundy

Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach IV tury

Lista zawartych umów/decyzji (II runda) – stan na dzień 31.01.2023 r.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków dla V rundy konkursowej

Lista projektów – III runda i skład KOP

Lista zawartych umów  – stan na dzień 28.12.2022 r.

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach III tury- ocena strategiczna

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda IV

Lista zawartych umów – stan na 30.11.2022

Informacja o zakończeniu naboru wniosków dla IV rundy konkursowej

Harmonogramu przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków  – aktualizacja

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny – runda III

Aktualizacja Regulaminu konkursu v 1.4, tabela rejestr zmian

Lista zawartych umów – I runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – II runda

Lista członków KOP – II runda

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach II rundy

Zbiorcza lista zawartych umów – stan na dzień 30.09.2022 r.

Aktualizacja Regulaminu konkursu v 1.3, tabela Rejestr zmian v 1.3

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda II

Informacja o zakończeniu naboru wniosków dla II rundy konkursowej

Aktualizacja Regulaminu konkursu v. 1.2, tabela Rejestr zmian v 1.2

Lista projektów wybranych do dofinansowania runda I

Lista członków KOP

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny w ramach I tury

Prezentacja ze spotkania informacyjnego – 27.07.2022 r.

Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda I

Informacja o zakończeniu naboru wniosków I rundy konkursowej

Regulamin konkursu (wersja 1.1), Załącznik nr 7.18, Tabela rejestr zmian

Informacja w sprawie realizacji projektu przez Zakłady Aktywności Zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K7322

Lista sprawdzająca dla projektodawców

Prezentacja ze spotkania informacyjnego

Ogłoszenie naboru, Regulamin konkursu, załączniki, harmonogram