RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 1 sierpnia 2017

Oś, Działanie: 
Oś prioretytowa VI, Działanie 6.4
Alokacja
5 117 875,03 zł 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pragnie poinformować iż, w ramach konkursu  nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17 realizowanego w ramach Działania 6.4 RPO WZ Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy,  poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie  doradczo-szkoleniowe, Beneficjentem jest wyłącznie Pośrednik Finansowy wyłoniony w drodze przetargu  przez Menadżera Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego (kryterium dopuszczalności nr 2 zgodność wsparcia punkt 2).
Postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, mające na celu wyłonienie przedmiotowych Pośredników Finansowych,  zostało wszczęte 27 lipca br., natomiast termin otwarcia ofert został wyznaczony na 4 września br.
W celu zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zapraszamy do odwiedzenia strony  https://www.bgk.pl/bip/bzp-16-dpe-2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-mikropozyczka-w-ramach-projektu-pn-wspieranie-przedsiebiorczosci-poprzez-fundusz-funduszy-pomorza-zachodniego-537/

 

 

Informacja dotycząca zakończenia konkursu - 04.01.2018 r.
Informacja dotycząca zakończenia konkursu - 04.01.2018 r.
informacja_na_strone_Dzialanie_6_4_20180104.docx
57,5 KiB
94 Downloads
Szczegóły
Aktualizacja Regulaminu wersja 1.1, harmonogram, tabela zmian na dzień 25.10.2017
Aktualizacja Regulaminu wersja 1.1, harmonogram, tabela zmian na dzień 25.10.2017
Aktualizacja-regulaminu-w.1.1-harmonogram-tabela.zip
1,3 MiB
32 Downloads
Szczegóły
Tabela rejestr zmian i załączniki,  zał. 7.14 po zmianie 01.09.2017
Tabela rejestr zmian i załączniki, zał. 7.14 po zmianie 01.09.2017
Tabela-rejestr-zmian-i-zalaczniki-7.14-po-zmianie-01.09.2017.zip
7,1 MiB
24 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu, załączniki i harmonogram oceny
Regulamin konkursu, załączniki i harmonogram oceny
Regulamin-konkursu-zalaczniki-i-harmonogram-oceny.zip
7,9 MiB
74 Downloads
Szczegóły