RPZP.06.04.00-IP.02-32-001/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 2 listopada 2016

Oś, Działanie, Poddziałanie: 
Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.4
Alokacja:
397 991 330 zł (w tym dla działania 6.4 kwota 62 795 150 zł)
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Lista zawartych umów - stan na dzień 31.01.2017
Lista zawartych umów - stan na dzień 31.01.2017
Lista_um_dla_pr_pozak_21112016_2.pdf
145,7 KiB
159 Downloads
Szczegóły
Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania
Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania
Lista_proj_pozakonk__6.4_20161117_2.pdf
286,8 KiB
213 Downloads
Szczegóły
Ogłoszenie i załączniki
Ogłoszenie i załączniki
ogloszenie-i-zalaczniki-4.11.2016.zip
312,9 KiB
114 Downloads
Szczegóły