RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: admin | 9 lutego 2016

Oś, Działanie, Poddziałanie: Oś Priorytetowa VI ,Działanie 6.5
Alokacja na rok 2016:25 732 873,08 zł
Wzory umów zaktualizowane  na dzień 17.08.2016 r.
4,6 MiB
163 Downloads
Szczegóły
Wzory umów  zaktualizowane na dzień 12.07.2016 r.
9,7 MiB
99 Downloads
Szczegóły
Lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5
129,6 KiB
135 Downloads
Szczegóły
Lista nr 3 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5
136,0 KiB
132 Downloads
Szczegóły
Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów  pozakonkursowych w ramach Działania 6.5
117,3 KiB
124 Downloads
Szczegóły
Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5
134,2 KiB
127 Downloads
Szczegóły
Całkowita lista projektów rekomendowanych do dofinansowania PUP RPO WZ
Całkowita lista projektów rekomendowanych do dofinansowania PUP RPO WZ
Lista-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowania-PUP-RPO-WZ_2.doc
1,8 MiB
210 Downloads
Szczegóły
Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych które zostały wybrane do dofinansowania Działanie 6.5 PUP nr 3
Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych które zostały wybrane do dofinansowania Działanie 6.5 PUP nr 3
Czastkowa-lista-projektow-pozakonursowych-ktore-zostaly-wybrane-do-dofinasowania-6.5-PUP-nr-3
1,8 MiB
258 Downloads
Szczegóły
Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania Działanie 6.5 PUP nr 2
Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania Działanie 6.5 PUP nr 2
Czastkowa-lista-nr-2-projektow-wybranych-do-dofinansowania-6.5-PUP_2.doc
Version: 6.5
1,8 MiB
153 Downloads
Szczegóły
Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych które zostały wybrane do dofinansowania Działanie 6.5 PUP nr 1
Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych które zostały wybrane do dofinansowania Działanie 6.5 PUP nr 1
Czastkowa-lista-projektow-pozakonk-ktore-zostaly-wybrane-do-dof-6-5-PUP.doc
1,8 MiB
142 Downloads
Szczegóły
Pytania i odpowiedzi w ramach Działania 6.5
25,0 KiB
357 Downloads
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
Spotkanie_PUP_15_02_2016_r_3.ppt
3,6 MiB
436 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu konkursu wersja 1.1
Załączniki do regulaminu konkursu wersja 1.1
zal_6.5_29.02.16_wersja_1.1_2.zip
Version: 1.1
14,3 MiB
106 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu konkursu 6.5
5,5 MiB
136 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu 6.5
Regulamin konkursu 6.5
RN__6_5_RPO_WZ_PUP_20160209.pdf
538,0 KiB
173 Downloads
Szczegóły
Ogłoszenie o konkursie 6.5
Ogłoszenie o konkursie 6.5
OGLOSZENIE_6_5_05_02_2016.docx
2,0 MiB
206 Downloads
Szczegóły