Działanie 7.7 (K60) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 lutego 2020

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.Czy jeżeli Wnioskodawcą jest Gmina, musi mieć przyjęty Program Polityki Zdrowotnej?

Gmina nie musi posiadać przyjętego Programu Polityki Zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 – zgodność wsparcia, pkt 12 należy oświadczyć, że Projektodawca/Partner nie jest realizatorem analogicznego programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej realizowanego w ramach POWER. Ww. kryterium w pkt 4 wymaga również, aby Projektodawca zapewnił, że działania realizowane w projekcie nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych.