Działanie 7.7 (K43) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 stycznia 2019

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. W jakim okresie czasu zaplanowano realizację projektu?

Maksymalny  okres  realizacji  projektu  jest  tożsamy  z  Regionalnym   Programem   Zdrowotnym  i powinien zawierać się w okresie pomiędzy 2019 r. a 2021 r., przy czym okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Planując projekt należy jego ramy czasowe określić tak by, wsparciem objąć dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.

2. Dla ilu osób tygodniowo zaplanowano badania przesiewowe

  • RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19

W ramach realizacji badań przesiewowych będą wykonanie procedury diagnostyczne – badania przesiewowe słuchu, mowy i konsultacje lekarskie oraz przygotowanie narzędzi oraz pomiar okresowych i końcowych efektów badań. Populacja dzieci klas pierwszych wynosić będzie 31 548. Zakłada się, iż badania przesiewowe zostaną przeprowadzone wśród 70% (22 084 dzieci) (z uwagi na wyrażenie zgody rodziców) grupy docelowej, a rehabilitacją logopedyczną objętych zostanie 15% (3 313 dzieci) poddanych badaniom przesiewowym.

Do Projektodawcy należy decyzja co do właściwego rozplanowania działań w czasie, tak aby wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane w okresie trwania projektu.

3. Czy do obsługi osób objętych projektem przewidziano specjalne godziny przyjęć?

Do Projektodawcy należy decyzja co do właściwego rozplanowania działań w czasie, tak aby wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane w okresie trwania projektu oraz została zapewniona zgodność z prawodawstwem krajowym.

  • W przypadku gdy Projektodawca chciałby uzyskać dodatkowe punkty, należy zaplanować działania tak aby spełniały wymogi określone w kryterium premiującym nr 3:

„W ramach projektu realizowane jest wsparcie również w godzinach popołudniowych (po godzinie 16:00) i wieczornych oraz w soboty.”

4. Jak wyceniono jednostkowe badanie przesiewowe, czy rozliczany jest cały projekt jedną kwotą?

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19