Działanie 6.7 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 września 2016

1. Czy w ramach Działania 6.7 obowiązuje katalog kosztów?
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ), udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 09.09.2016 r. dokument Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług dla konkursu nr: RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15, w ramach Działania 6.7.
Jednocześnie WUP w Szczecinie informuje, że w przypadku przedmiotowego konkursu katalog kosztów ma być wskazówką zarówno dla wnioskodawców, jak i oceniających odnośnie szacowanej i dopuszczalnej wysokości kosztów. Jeżeli koszt danej pozycji we wniosku o dofinansowanie różnić się będzie od kosztu ujętego w katalogu, wnioskodawca ma prawo do wyjaśnienia/uzasadnienia wyższej stawki. Jeśli projektodawca nie uwzględni takich informacji w treści wniosku, może zostać poproszony przez oceniających o wyjaśnienia w toku weryfikacji kryteriów administracyjności.

 

(Załącznik  - Zestawienie Standardu I Cen Rynkowych Wybranych Wydatków I Usług Typowych Dla Konkursu W Ramach D)
(Załącznik - Zestawienie Standardu I Cen Rynkowych Wybranych Wydatków I Usług Typowych Dla Konkursu W Ramach D)
Zalacznik-Zestawienie-standardu-i-cen-rynkowych-wybranych-wydatkow-i-uslug-typowych-dla-konkursu-w-ramach-D_3.pdf
154,5 KiB
260 Downloads
Szczegóły