Działanie 8.8 – Aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 29 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin udostępnia zaktualizowane załączniki: Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie IOK WUP oraz Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie po dokonanych poprawach i/lub uzupełnieniach dla konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16.
Pobierz pliki: