Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 lipca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż w dniu 23 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Poniżej przedmiotowy dokument do pobrania.

Do pobrania:

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020