Aktualizacja Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż w dniu 12.11.2019 r. uchwałą nr 1943/19 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.