Działanie 7.7, typ 2a (tryb nadzwyczajny) – Aktualizacja Wezwania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 16 lutego 2023

Dnia 16.02.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie aktualizuje Wezwanie w ramach naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w strukturze oddziały zakaźne w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pobierz plik:
Wezwanie (wersja 1.1), Tabela rejestr zmian, Załączniki