Aktualizacja Tabeli z wykazem zmian dla Działania 7.6, tryb pozakonkursowy (P03)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 stycznia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 (tryb pozakonkursowy), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Tabelę z wykazem zmian. Aktualizacja jest konieczna ze względu na nieuwzględnienie jednej zmiany w poprzedniej tabeli.