Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 stycznia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.1, obowiązującą dla naborów rozpoczynających się od dnia 15 stycznia 2018 r.
Pobierz pliki:
Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załączniki do instrukcji wersja 2.1