Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 2.0

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 października 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący role Instytucji Pośredniczącej, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.0, obowiązującą dla naborów rozpoczynających się od dnia 30 października 2017 r. Pobierz plik