Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – Działanie 7.7, tryb nadzwyczajny (nabór N04)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 sierpnia 2020

Wojeódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N04/20  wersja 1.2. Pobierz plik