Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 czerwca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.5, obowiązującą dla naborów ogłaszanych od 23 maja 2019 r. Pobierz plik