RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 28 października 2016

Oś, Działanie, Poddziałanie:  Oś prioretytowa VII, Działanie 7.1
Typ 2
Alokacja
61 550 961, oo zł

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Zbiorcza lista zawartych umów - stan na dzień 30.06.2017 r. RPZP.07.01.00-IP.02-32-K1416
128,3 KiB
200 Downloads
Szczegóły
Lista czlonkow KOP stan na dzień 30.05.2017
Lista czlonkow KOP stan na dzień 30.05.2017
Lista_czlonkow_KOP_stan-na-dzien-30.05.2017
Version: 30.05
99,6 KiB
354 Downloads
Szczegóły
Lista wniosków skierownych do oceny po procedurze odwoławczej  7.1 Typ 2 stan na dzień 10.05.2017
29,1 KiB
137 Downloads
Szczegóły
Lista członkow KOP
Lista członkow KOP
lista-czlonkow_KOP_-RPZP_07_01_00_IP_02_32_K14_16_2.pdf
91,4 KiB
129 Downloads
Szczegóły
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista_proj_wybranych_do_dof_RPZP.07.01.00-IP.02-32-K1416_2.pdf
88,5 KiB
154 Downloads
Szczegóły
Lista wnioskow skierowanych do oceny merytorycznej
Lista wnioskow skierowanych do oceny merytorycznej
Lista_wnioskow_skierowanych_do_oceny_merytorycznej_7.1_typ_2_2017_03_06_2.pdf
158,4 KiB
234 Downloads
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania Działanie 7.1 Typ 2
Prezentacja ze spotkania Działanie 7.1 Typ 2
2016-12-12-Dzialanie-7-1-Typ-2-OPS-PCPR-Koszalin.pdf
4,9 MiB
321 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi na pytania zgłoszone na spotkaniu informacyjnym Działanie 7.1 Typ 2
Odpowiedzi na pytania zgłoszone na spotkaniu informacyjnym Działanie 7.1 Typ 2
7.1-Typ-2-odpowiedzi_na-pytania_ze-spotkania_informacyjnego_20161212.doc
42,0 KiB
347 Downloads
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Lista_sprawdzajaca_dla_projektodawcy_20161212_2.pdf
118,0 KiB
214 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu, tabela zmian i załączniki Działanie 7.1 Typ 2 wersja 1.1 RPO WZ 2014-2020
Regulamin konkursu, tabela zmian i załączniki Działanie 7.1 Typ 2 wersja 1.1 RPO WZ 2014-2020
Regulamin-konkursu-tabela-zmian-i-zalaczniki-Dzialanie-7.1-typ-2.zip
7,0 MiB
296 Downloads
Szczegóły
Ogłoszenie, Regulamin, harmonogram i załączniki Działanie 7.1 Typ 2 RPO WZ 2014 - 2020
Ogłoszenie, Regulamin, harmonogram i załączniki Działanie 7.1 Typ 2 RPO WZ 2014 - 2020
Ogloszenie-Regulamin-harmonogram-i-zalaczniki-Dzialanie-7.1-typ-2-RPO-WZ-2014-2020-.zip
8,9 MiB
340 Downloads
Szczegóły