83. POLSKO-NIEMIECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW pn. Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 listopada 2018

22 listopada 2018 r., na terenie Netto Arena Szczecin zorganizowane zostało 83. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców.  Tegoroczne forum było miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z praktycznym wykorzystaniem kompetencji międzykulturowych w środowisku transgranicznym.

Wśród prelegentów pojawili się znamienici specjaliści m.in.dr hab. Pierre-Frédéric Weber – Konsul honorowy Republiki Francuskiej w Szczecinie, dr Aleksandra Kuźmioska-Haberla z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy wygłosili wykłady kierunkowe, dzieląc się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, jednocześnie przybliżając tematykę forum.
W drugiej części wydarzenia w ramach warsztatów, trenerzy zaprezentowali możliwości wykorzystania kompetencji międzykulturowych w kontekście gospodarczym oraz społeczno-kulturowym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie również uczestniczył w tym wydarzeniu. Pracownicy Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego informowali o możliwościach, jakie stwarza dla przedsiębiorców Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedsiębiorcy byli informowani o Działaniu 6.1. w ramach którego atrakcyjną ofertą dla biznesu stanowi Podmiotowy Systemem Finansowania (PSF) usług rozwojowych, umożliwiając przedsiębiorcy samodzielne wybranie szkolenia, kursu lub innej formy pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i otrzymanie refundacji w wysokości  od 50 do 80 % kosztów.

Forum organizowane było przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Program 83. Forum Przedsiębiorców