8.6 – Lista członków Komisji Oceny Projektów

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 21 marca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16, Działania 8.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

 

Pobierz plik