Działanie 7.6 Zbiorcza lista umów dla konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 31 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16, stan na dzień 31.03.2017 r.
Pobierz plik