Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ

Dodano przez: Daniel Sawicki | 13 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 04 stycznia 2016 r. został zaktualizowany w zakresie danych osobowych, Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
w dziedzinach:
  • Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3,
  • Aktywna integracja i usługi społeczne,
  • Edukacja,
  • Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.
Poniżej przedmiotowy dokument do pobrania.
Do pobrania:
 Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie