Działanie 7.2 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne w Szczecinie.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 8 września 2016

Dnia 7 września 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020
– Konkurs nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tymm.in. typy projektów, kryteria wyboru projektów, zasady ich realizacji czy etapy oceny wniosków oraz najczęściej popełniane błędy. W drugiej części spotkania w trakcie panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania rozpoczął się 5 września br. i potrwa do 5 października. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem www.wup.pl//?announcements=rpzp-07-02-00-ip-02-32-k1116
Prezentacja ze spotkania Działania 7.2
Prezentacja ze spotkania Działania 7.2
Spotkanie-z-Dzialania-7.2.pdf
Version: 7.2
3,6 MiB
282 Downloads
Szczegóły