Zaproszenie na spotkanie z obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 19 sierpnia 2015

Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, pragnie zaprosić przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinieoraz Ośrodków Pomocy Społecznej na cykl szkoleń, dotyczących obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 (Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – typ projektu 2).
Szkolenia odbędą się w dniach:24.08.2015 r. – 27.08.2015 r. w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, przy ul. Ruszczyca 16, sala nr 13;
31.08.2015 r. – 09.09.2015 r. w godzinach 9:00 – 16:00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, sala 003 CIiPKZ.Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest w pliku do pobrania na końcu strony.

Ze względów technicznych prosimy o wyznaczenie tylko jednej osoby z instytucji i zgłoszenie jej do Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163, bądź adresem e-mail: pawel_kedzior@wup.pl. Zgłoszenia prosimy kierować najpóźniej do dwóch dni przed wyznaczonym w harmonogramie terminem szkolenia.

Harmonogram Szkoleń
Harmonogram Szkoleń
Harmonogram_szkolen_7.1.xlsx
Version: 7.1
18,1 KiB
171 Downloads
Szczegóły