2 miliony zł wsparcia w walce z COVID-19 dla zachodniopomorskich Strażaków

Dodano przez: Daniel Sawicki | 16 października 2020

Europejski Fundusz Społeczny kontra COVID-19

Europejski Fundusz Społeczny od dziesięcioleci wspiera kraje Europy w tworzeniu równych warunków do edukacji, pracy, rozwoju oraz od niedawna profilaktyki i ochrony zdrowia. Kryzys wywołany stanem pandemii nadał nowe tory wykorzystania tych środków, aby jak najlepiej  wesprzeć regiony i lokalne społeczności.

Obecna sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na zdrowie mieszkańców regionu nie mogła pozostać bez odpowiedzi ze strony instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki szybkiej reakcji władz regionu, przy błyskawicznej zgodzie Komisji Europejskiej,  środki EFS stały się filarem Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego  oraz Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 w obszarze wsparcia ochrony zdrowia mieszkańców i przeciwdziałania pandemii COVID-19.  Na działania te przeznaczono łącznie 77,5 mln zł, a wsparcie otrzyma kilkaset podmiotów w regionie, takich jak szpitale, pogotowie ratunkowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, jednostki wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, szkoły, przedszkola i żłobki.

 Tryb nadzwyczajny

Nadzwyczajny nabór projektów  nakierowanych na walkę ze skutkami epidemii możliwy był w ramach Działania 7.7 RPO WZ Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 – tryb nadzwyczajny. W dniu 16.10.2020 spotkaliśmy się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie OSP Śmierdnica, aby sfinalizować efekty jednego z czterech naborów w tym Działaniu i świętować podpisanie umowy, która otworzy Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w regionie zachodniopomorskim  drogę do  zaopatrzenia się w niezbędne środki ochrony i sprzęt, które pozwolą pełnić im bezpiecznie, z zasady już przecież niełatwą, służbę w  tych utrudnionych pandemią warunkach.

2 miliony  złotych przeznaczonych zostało na realizację projektu „Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do walki i zapobieganiu COVID-19“. Wyposażenie trafi do 192 jednostek, z czego 104 jednostki zostały wyznaczone do walki z COVID-19 jako priorytetowe

Całe planowane do zakupy wyposażenie jest przeznaczone do działań epidemiologicznych związanych z walką z COVID-19:

  • Kombinezony ochronne, rękawice ochronne oraz gogle ochronne stanowią środki ochrony osobistej strażaków. Są to środki ochronne stosowane w sytuacjach epidemiologicznych, nie są one na standardowym wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Aparaty oddechowe stanowią środki ochronne strażaków przeprowadzających dezynfekcje.
  • Opryskiwacze spalinowe oraz ozonatory będą służyły do dezynfekcji pomieszczeń oraz pojazdów.
  • Namioty pneumatyczne, lampy namiotowe oraz agregaty prądotwórcze będą przeznaczone do utworzenia polowych punktów pobrań lub izb przyjęć.