19 Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2022

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 kwietnia 2022

W dniu 21 kwietnia 2022r. w Koszalinie pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Koszalina odbyły się dziewiętnaste Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2022, zorganizowane przez biuro karier Politechniki Koszalińskiej.

W obecnej edycji Targów Pracy udział wzięło  około 60 firm i instytucji z Koszalina, regionu i kraju. Targi były skierowane do wszystkich poszukujących zatrudnienia obecnie lub w niedalekiej przyszłości, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wśród wydarzeń towarzyszących przeprowadzono m.in. konkurs, oraz debatę na temat polskiego rynku pracy w czasach nieprzewidywalnej zmiany. Chętni brali udział w dwóch prelekcjach. O “transformacji cyfrowej, szansach i wyzwaniach dla rozwoju regionu” prowadzonej przez Piotra Bartkiewicza oraz szansie rozwoju “fabryki przyszłości” prowadzonej przez Marcina Piechowskiego.

Ponadto podpisane zostały dwa listy intencyjne w sprawie powołania uniwersytetu europejskiego EU4DUAL. Politechnikę Koszalińską w tej kwestii wsparła Izba Przemysłowo-Handlowa oraz firma GlobalLogic. Inicjatywa ma na celu stworzenie ścisłej relacji między rynkiem pracy a uczelnią i rozwój praktycznego sposobu nauki zawodu.

Dużą grupą poszukującą zatrudnienia byli uchodźcy z Ukrainy. Organizator wydarzenia zapewnił dla nich obsługę językową, a wielu wystawców pojawiło się na targach z własnymi tłumaczami.

Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracowników WUP w Szczecinie. Licznie odwiedzającym nasze stoisko, porad udzielali specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, doradca Eures oraz pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Filii WUP w Koszalinie.
Uczestnicy informowani byli o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.