10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 listopada 2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Operatora grantu, które odbędzie się 06.11 o godz. 12:00 – miejsce: Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, al. Wojska Polskiego 69, Szczecin. Opis wydarzenia znajduje się na stronie, poprzez którą prowadzone są zapisy.

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie:

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany przez Operatora grantu i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

  • do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
  • wsparcie ze strony operatora grantów
  • zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
  • lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
  • nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
  • nawiązanie partners w ponadnarodowych
  • wzrost kompetencji kadry
  • przystępna procedura grantowa
  • kwoty ryczałtowe
  • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest:

– Profesja z partnerami

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu grupaprofesja.com/mwso

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań

telefonicznie: 663667883 lub570683776

mailowo:pytaniapower@grupaprofesja.com